O projektu

Doba trvání projektu: 19 měsíců (1. 8. M2011 – 28. 2 2013)
Financování projektu: 85 % ze strukturálních fondů EU a 15 % ze státního rozpočtu
Obsah projektu: Tento projekt má pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe zvládnout probíranou látku. Pomocí moderních výukových metod s využitím ICT technologií – vytvořením komplexu moderních výukových materiálů (prezentací, e-learningu, výukových materiálů na serveru, testů různých úrovní). Pedagogové školy vytváří soubor čtyř předmětů pro každý studijní obor (24 předmětů). Žáci budou moci s těmito materiály pracovat jak samostatně, tak s učiteli.