Dosavadní přínos projektu do vyučování – vyhodnocení dotazníku

V rámci průběžného vyhodnocování tvorby a práce s výukovými materiály v jednotlivých předmětech byly sestaveny 4 otázky, na které jednotliví pedagogové odpovídali.
Z výsledného zpracování těchto otázek lze říci, že výukové materiály sestavované a ověřované v jednotlivých třídách vybraných oborů a ročníků jsou jednoznačně přínosem. Probírané učivo je prezentováno zajímavějším způsobem, je častěji opakováno a i vazby mezi jednotlivými tématy jsou názornější a jasnější. Prohlubuje se interaktivní vazba mezi studentem, vyučujícím a médiem, která vede k rychlému zjištění skutečné situace v úrovni znalostí a dovedností studenta.

Celý příspěvek