Zprovoznění serverů

V rámci projektu byl zkušebně zprovozněn server a doména Active directory. Postupně se zde budou vytvářet uživatelské účty a soukromé i společné adresáře pro uživatele. Po přihlášení jednotlivých PC v učebnách a kabinetech do této nové domény budou mít žáci i pedagogové přístup ke svým datům na serveru ze kteréhokoliv místa v budově školy. Na serveru byl také nasazen e-learningový systém Moodle.
Děkujeme ICT technikům za jejich práci.