Dotazník pro učitele hodnotící přínos projektu do vyučování

1. Jak hodnotíte dosavadní ověřování výukových materiálů v jednotlivých třídách (přínos, návrhy na zlepšení, možnosti srovnání jednotlivých testovaných tříd)?
2. Jak se to odráží ve vaší přípravě na vyučování v těchto třídách?
3. Jak jsou tyto formy výuky přijímány žáky v jednotlivých třídách?
4. Vidíte zlepšení přístupu žáků k práci ve vyučování díky těmto novým formám výuky?