Školení pro pedagogy – PowerPoint

Ing. Sedlecký (metodik projektu) zorganizoval 2. 4. 2012 v 14:15 h v učebně č. 213 doplňující školení pro tvůrce výukových materiálů v rámci projektu. Tématem školení bylo využití programu PowerPoint při tvorbě prezentací pro výuku. Další náplní byly i odpovědi pedagogům na nejčastější chyby a problémy spojené s tímto způsobem tvorby.
Ing. Sedlecký zde využil i svých postřehů z konzultací s jednotlivými vyučujícími z předešlých měsíců.

Zahájení zkušebního ověřování výukových materiálů

Od března 2012 začalo zkušební ověřování výukových materiálů ve výuce zvolených předmětů. Pedagogové pracující na projektu začali používat výukové materiály ve vyučovacích hodinách. Tímto ověřováním především zjistí, jak vylepšit a doladit vytvořené materiály dle potřeb žáků SVP i ostatních.
Z řad studentů přicházejí pozitivní ohlasy.